Hlavná Stránka

Zadajte názov knihy alebo autora a vyhľadávanie Vás priamo nasmeruje do ONLINE knižničného katalógu.

Návod na objednávanie kníh v on-line katalógu Univerzitnej knižnice TUKE
Hľadáš odbornú publikáciu alebo článok k tvojej téme? Skús si to vyhľadať medzi renomovanými zdrojmi na celom svete

NAVIGA vyhľadávanie

Naviga vyhľadáva v nasledujúcich databázach:

ACM
Gale VRL (Virtual Reference Library)
DOAB
DOAJ
IEEE
In Tech
Science Direct-7940
Scopus-7940
SpringerLink
Wiley OnLine Library
ProQuest
Vyhľadávanie nepodporuje databázy:

EBSCO
Knovel Library
Web of Science with Conference Proceedings
Current Contents Connect - databáza karentovaných časopisov
Journal Citation Reports
Essential Science Indicators
Nenašiel si hľadanú knihu? Nájdi ju v celoslovenskom katalógu kníh v inej knižnici: (klikni na obrázok)

Získavaj najnovšie novinky o knižnici aj zo zákulisia na Facebooku:

  facebook.com/Univerzitna.kniznica.TUKE

Rýchle odkazy:

Elektonické informačné zdroje - Digitálna knižnica

Všetky dostupné katalógy: