O Univerzitnej Knižnici

Poslaním knižnice je informačné zabezpečenie vedeckého výskumu a pedagogického procesu na TUKE. Služby poskytujeme pedagógom, výskumníkom , ostatným zamestnancom TUKE, študentom TUKE.

Naša web stránka umožňuje používateľom z TUKE objednávať a rezervovať si služby knižnice prostredníctvom elektronických formulárov, využívať elektronický systém zberu a sprístupňovania publikačnej činnosti TUKE a pristupovať k predplateným databázam a elektronickým informačným zdrojom, ktoré sú pre ostatných používateľov internetu nedostupné.

Knižnica slúži aj ako vzdelávacie pracovisko v rozsahu svojej špecializácie a poskytuje pravidelné školenia knižnično-informatickej výchovy pre TUKE, ako aj pre záujemcov z iných pracovísk a knižníc na Slovensku.

Knižničný fond UK TUKE tvoria jej vlastné fondy zložené z kníh, skrípt, zborníkov, časopisov, záverečných prác a elektronických médií. V roku 2022 knižničný fond tvorilo 172 878 knižničných jednotiek. Ročný prírastok do knižnice je vyše 3000 kj. V študovni sa nachádza základná a doplnková študijná literatúra, časopisy, zborníky, encyklopédie, jazykové a náučné slovníky, používatelia majú k nim voľný prístup. V rámci výpožičných služieb si používatelia ročne vypožičajú približne 5000 knižničných jednotiek.

Knižnica umožňuje používateľom bezbariérový prístup prostredníctvom dvoch výťahov a dvoch bezbariérových toaliet. V študovni je k dispozícii 650 študijných miest. V posledných rokoch knižnica eviduje vysoký záujem o študijné miesta s elektrickou zásuvkou pre nabíjanie notebookov a mobilov; takýchto miest je zriadených vyše 300. V knižnici je naďalej aj 32 desktopových počítačov s pripojením na internet, intranet, Wi-Fi sieť a prístupom do databáz elektronických periodík.

Prostredníctvom knižničného Copycentra majú študenti k dispozícii tlačiarenské a reprografické služby poskytované na 12 tlačiarňach, z toho 3 veľkokapacitných pre nadrozmernú tlač. Knižnica disponuje aj vlastným digitalizačným pracoviskom so skenovacím robotom, a tiež jednoduchým knižným skenerom pre verejnosť umiestneným v študovni. V súčasnosti sa knižničný fond buduje nielen na fyzickej úrovni (print a elektronické nosiče – USB, CD, DVD), ale rozvíja sa aj repozitár digitalizovaných kníh z knižničného fondu na platforme MediaINFO, obsahujúci vyše 600 titulov.

Služby Univerzitnej Knižnice

Konzultačno-informačná služba

Pracovisko konzultačných služieb poskytuje používateľom knižnice informácie o fonde knižnice a službách knižnice.

  • +421 55 602 7719

Príjem publikačnej činnosti

Príjem a výdaj podkladov na evidenciu publikačnej činnosti pracovníkov TU Košice.

  • +421 55 602 7718

Výpožičná služba


Pracovisko výpožičných služieb zabezpečuje evidenciu čitateľov podľa kategórií a vytváranie čitateľského konta. Spracovanie objednanej literatúry a príprava zo skladového systému na výdaj vo výpožičnej službe.

  • +421 55 602 7721

UK Copycentrum


Pracovisko Copycentra UK poskytuje širokú ponuku reprografických služieb. Zameriava sa predovšetkým na potreby študentov od rôznej tlače, skenovania, laminovania, cez kompletné viazanie záverečných prác.

  • +421 55 602 7770

Vedenie Univerzitnej Knižnice

Ing. Ondrej Látka, PhD.

Riaditeľ UK

Riaditeľ Univerzitnej Knižnice Technickej Univerzity v Košiciach


  • +421 55 602 7711
  • ondrej.latka@tuke.sk

Ing. Zuzana Rolík Krupašová

Referát HP

Referát hospodársko-prevádzkový


  • +421 55 602 7700
  • zuzana.rolik.krupasova@tuke.sk

Ing. Miroslav Ťahla, MBA

Vedúci OVS

Vedúci oddelenia výpožičných služieb a zástupca riaditeľa


  • +421 55 602 7777
  • miroslav.tahla@tuke.sk

Ing. Marek Čopjak

Vedúci OA

Vedúci oddelenia automatizácie


  • marek.copjak@tuke.sk

Ing. Viera Tomášová

Vedúca OVI

Vedúca oddelenia vedeckých informácií


  • +421 55 602 7733
  • viera.tomasova@tuke.sk

Mgr. Matej Hudáček

Vedúci OKF

Vedúci oddelenia knižničného fondu


  • +421 55 602 7744
  • matej.hudacek@tuke.sk

Otváracie Hodiny

Výpožičná služba

Po:
09:00 - 14:00
Ut:
09:00 - 14:00
Str:
09:00 - 14:00
Štv:
09:00 - 14:00
Pia:
09:00 - 14:00
So:
Zatvorené
Ne:
Zatvorené

Študovňa

Po:
07:00 - 15:00
Ut:
07:00 - 15:00
Str:
07:00 - 15:00
Štv:
07:00 - 15:00
Pia:
07:00 - 15:00
So:
Zatvorené
Ne:
Zatvorené

Príjem EPC

Po:
08:00 - 15:00
Ut:
08:00 - 15:00
Str:
08:00 - 15:00
Štv:
08:00 - 15:00
Pia:
08:00 - 15:00
So:
Zatvorené
Ne:
Zatvorené

Copycentrum

Po:
07:00 - 15:00
Ut:
07:00 - 15:00
Str:
07:00 - 15:00
Štv:
07:00 - 15:00
Pia:
07:00 - 15:00
So:
Zatvorené
Ne:
Zatvorené