O Univerzitnej Knižnici

Poslaním knižnice je informačné zabezpečenie vedeckého výskumu a pedagogického procesu na TUKE. Služby poskytujeme pedagógom, výskumníkom , ostatným zamestnancom TUKE, študentom TUKE.

Naša web stránka umožňuje používateľom z TUKE objednávať a rezervovať si služby knižnice prostredníctvom elektronických formulárov, využívať elektronický systém zberu a sprístupňovania publikačnej činnosti TUKE a pristupovať k predplateným databázam a elektronickým informačným zdrojom, ktoré sú pre ostatných používateľov internetu nedostupné.

Knižnica slúži aj ako vzdelávacie pracovisko v rozsahu svojej špecializácie a poskytuje pravidelné školenia knižnično-informatickej výchovy pre TUKE, ako aj pre záujemcov z iných pracovísk a knižníc na Slovensku.

Služby Univerzitnej Knižnice

Konzultačno-informačná služba

Pracovisko konzultačných služieb poskytuje používateľom knižnice informácie o fonde knižnice a službách knižnice.

 • +421 55 602 7719

Príjem publikačnej činnosti

Príjem a výdaj podkladov na evidenciu publikačnej činnosti pracovníkov TU Košice.

 • +421 55 602 7718

Výpožičná služba


Pracovisko výpožičných služieb zabezpečuje evidenciu čitateľov podľa kategórií a vytváranie čitateľského konta. Spracovanie objednanej literatúry a príprava zo skladového systému na výdaj vo výpožičnej službe.

 • +421 55 602 7721

UK Copycentrum


Pracovisko Copycentra UK poskytuje širokú ponuku reprografických služieb. Zameriava sa predovšetkým na potreby študentov od rôznej tlače, skenovania, laminovania, cez kompletné viazanie záverečných prác.

 • +421 55 602 7770

Vedenie Univerzitnej Knižnice

Ing. Ondrej Látka, PhD.

Riaditeľ UK

Riaditeľ Univerzitnej Knižnice Technickej Univerzity v Košiciach


 • +421 55 602 7711
 • ondrej.latka@tuke.sk

Ing. Zuzana Rolík Krupašová

Referát HP

Referát hospodársko-prevádzkový


 • +421 55 602 7700
 • zuzana.rolik.krupasova@tuke.sk

Ing. Miroslav Ťahla

Vedúci OVS

Vedúci oddelenia výpožičných služieb a zástupca riaditeľa


 • +421 55 602 7777
 • miroslav.tahla@tuke.sk

Ing. Marek Čopjak

Vedúci OA

Vedúci oddelenia automatizácie


 • marek.copjak@tuke.sk

Ing. Viera Tomášová

Vedúca OVI

Vedúca oddelenia vedeckých informácií


 • +421 55 602 7733
 • viera.tomasova@tuke.sk

Mgr. Matej Hudáček

Vedúci OKF

Vedúci oddelenia knižničného fondu


 • +421 55 602 7744
 • matej.hudacek@tuke.sk

Otváracie Hodiny

Výpožičná služba

Po:
09:00 - 14:00
Ut:
09:00 - 14:00
Str:
09:00 - 14:00
Štv:
09:00 - 14:00
Pia:
09:00 - 14:00
So:
Zatvorené
Ne:
Zatvorené

Študovňa

Po:
07:00 - 15:00
Ut:
07:00 - 15:00
Str:
07:00 - 15:00
Štv:
07:00 - 15:00
Pia:
07:00 - 15:00
So:
Zatvorené
Ne:
Zatvorené

Príjem EPC

Po:
08:00 - 15:00
Ut:
08:00 - 15:00
Str:
08:00 - 15:00
Štv:
08:00 - 15:00
Pia:
08:00 - 15:00
So:
Zatvorené
Ne:
Zatvorené

Copycentrum

Po:
07:00 - 15:00
Ut:
07:00 - 15:00
Str:
07:00 - 15:00
Štv:
07:00 - 15:00
Pia:
07:00 - 15:00
So:
Zatvorené
Ne:
Zatvorené