Návrh na nákup noriem   

Zakúpenie noriem do fondu Univerzitnej knižnice

Vyplnený formulár doručte do UK - Jozef Kamenský,kl. 7703

Potvrdenie o prevzatí zborníka   

Odovzdávanie zborníkov z konferencií do fondu UK.