Návrh na nákup noriem   

Zakúpenie noriem do fondu Univerzitnej knižnice

Vyplnený formulár doručte do UK - Mgr. Jarmila Ondríková,kl. 7712

Potvrdenie o prevzatí zborníka   

Odovzdávanie zborníkov z konferencií do fondu UK.