Informácie o žiadateľovi
Detaily o dokumente

Pre ďalšie informácie kontaktujte oddelenie OKF

Mgr. Ondríková Email: jarmila.ondrikova@tuke.sk Tel. klapka: 7712

V prípade, že sa Vám nepodarilo odoslať formulár, môžete si ho stiahnuť a poslať poštou, emailom, prípadne zaniesť osobne do knižnice.

Stiahnuť formulár