Digitálna Knižnica

Hľadáš odbornú publikáciu alebo článok k tvojej téme? Skús si to vyhľadať medzi renomovanými zdrojmi na celom svete. Univerzitná knižnica TU Košice sprístupňuje elektronické informačné zdroje, ktoré umožňujú prístup k úplným textom článkov z medzinárodných vedeckých časopisov a zborníkov renomovaných vydavateľstiev, online knihy a príručky, citačné indexy a pod.

Informácia o dostupnosti elektronických zdrojov od 1.4.2016

Dovoľujeme si Vás informovať, že nakoľko nie je jasný termín začatia realizácie národného projektu „NISPEZ IV“, z ktorého sa plánujú zabezpečiť prístupy k e-zdrojom pre VaV komunitu na Slovensku, hrozí zo strany vydavateľov odpájanie e-zdrojov, ktoré boli doposiaľ zabezpečované národnými projektmi NISPEZ – NISPEZ III.

Prístup k elektronickým databázam bude postupne pozastavený po 31.3.2016.

Súčasne Centrum vedecko-technických informácií SR ponúka možnosť vzdialeného prístupu k e-zdrojom, ktoré majú vo svojom portfóliu: The BMJ, BMJ Journals Collection, BMJ Case Report – e-periodiká a prípadové štúdie z oblasti medicíny a zdravotníctva, Sage HSS – viac ako 600 titulov z oblasti humanitných a sociálnych vied, CRC Press – kolekcia 25 titulov e-kníh z oblasti strojárstva, nanotechnológií a i. , online periodikum Nano Letters, online periodikum ACS Nano, Emerald – kolekcie e-kníh Emerald eBooks Series Business, Management and Economics a Emerald eBooks Series Social Sciences a mnohé ďalšie.

Online vyhľadávače

Online katalóg UK


Hľadáš odbornú publikáciu alebo článok?

Skús ju vyhľadať v online katalógu Univerzitnej knižnice a následne si ju objednaj.

Vyhľadávať teraz

Naviga


Hľadáš odbornú publikáciu alebo článok?

Skús si to vyhľadať medzi renomovanými zdrojmi na celom svete.

Vyhľadávať teraz

Summon


Hľadáš odbornú publikáciu alebo článok?

Skús si to vyhľadať medzi renomovanými zdrojmi na celom svete.

Vyhľadávať teraz

InfoGate


Nenašiel si hľadanú knihu?

Nájdi ju v celoslovenskom katalógu kníh v inej knižniciVyhľadávať teraz

Podmienky využívania elektronických informačných zdrojov