TUKE Research day 2017

20. 3. 2017, Univerzitná knižnica TUKE


V rámci Týždňa slovenských knižníc, ktorý sa bude konať od 13. 3. 2017 až do 19. 3. 2017 sa aj naša univerzita zapojí do tohto podujatia svojou akciou, ktorou je už štvrtý ročník vedecko-výskumného podujatia „TUKE Research day 2017“.

Tento rok sa podujatie rozšíri aj o pozvanie študentov stredných škôl, čo prispeje k pozitívnej propagácii univerzity medzi potenciálnymi uchádzačmi o vysokoškolské štúdium.

Podujatie je rozdelené do troch častí.


Prvá časť:

Prvá časť je výstava kníh, na ktorej sa prezentuje najnovšia odborná literatúra z prostredia technických vied.


Druhá časť:

Druhá časť je venovaná prednáškam o aktuálnych témach z oblasti publikovania, karentov, renomovaných vydavateľstiev a iných odborných témach z oblasti publikačnej činnosti.

Výber vhodného publikačného prostredia - Ing. Viera Tomášová
Karentované články v renomovaných vydavateľstvách - prof. RNDr. Jozef Džurina, CSc.
Ako písať monografie v zahraničných renomovaných vydavateľstvách - doc. Ing. Martina Zeleňáková, PhD.
Zrod patentu alebo úžitkového vzoru až po získanie certifikátu - doc. Ing. Branislav Sobota, PhD.

Tretia časť:

Tretia časť je výstava vedeckých projektov, ktoré sú realizované na fakultách našej univerzity. Ide o projekty, ktoré sa dajú jednoducho preniesť do priestorov Univerzitnej knižnice. Malo by ísť o projekty, ktoré sú atraktívne nielen pre študenta TUKE, ale aj pre stredoškolských študentov. Teda také, ktoré zaujmú na prvý pohľad, dajú sa ľahko prezentovať a sú lákadlom pre študentov.