Informácie o žiadateľovi
Školenia/semináre *
Dodatočné informácie

"Prihlášku na školenie Vám potvrdíme emailom alebo telefonicky. Účasť na školeniach knižničnej informačnej výchove UK TU je bezplatná. Tešíme sa na stretnutie s Vami!

Pre ďalšie informácie kontaktujte oddelenie OVI

Ing. Tomášová Email: viera.tomasova@tuke.sk Tel. klapka: 7733

V prípade, že sa Vám nepodarilo odoslať formulár, môžete si ho stiahnuť a poslať emailom.

Stiahnuť formulár